7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (9 greg.)
7:00 + Annę Kujawską
17:00 + Jana Rutkowskiego (10 greg.)
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (23 greg.)
18:00 + Lucjana Przykłotę (6 r. śm.)