7:00 + Maria Kędzierska (pog.)
18:00 + Lecha Kikolskiego (11 greg.)