7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
7:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
17:00 + rodziców Kazimierza i Stanisławę Piwowarskich
18:00 + Piotra Morawskiego
18:00 + Andrzeja Kośnika (pog.)