7:00 + Włodzimierza Adamkiewicza (14 r. śm.)
17:00 + Wacławę, Józefa i Andrzeja Ogieniewskich, Ewę, Jana i Józefa Rogalskich
17:00 + Grzegorza Suchodolskiego (16 greg.)
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (30 greg.)
18:00 + Jana Rutkowskiego (17 greg.)