7:00 + Sławomira Atłowskiego (pog.)
17:00 + Wiesławę Hińcz (pog.)
18:00 + Kazimierza i Janinę Żak, siostrę Annę Rzepkę
18:00 + Lucjana Przykłota (7 r.śm.)