7.00 Za śp. Bożenę Adamiak w 11 r. śm.
17.00 Za śp. Andrzeja Kaczorowskiego
18.00 Za śp. Marka Chiba /19 r. śm./, Rodziców Zofię i Ryszarda Arszyńskich i teściów Jana i Reginę Chiba
18.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./