7.00 Za śp. Hannę Majewską oraz Janinę Grażynę Majewską-Poleszak
17.00 Za śp. Kazimierza Gapińskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Jerzego Żukowskiego /pog./
18.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./