7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
17.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską w 2 r. śm.
18.00 O przemianę serca osoby Bogu wiadomej
18.00 Za śp. Edwarda Kuźmierkiewicza