7.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./
17.00 Za śp. Bogusławę Śmiałecką i Rodziców Rozalię i Henryka Gościniaków oraz Rodziców Annę i Zdzisława Paczkowskich
18.00 Za śp. Zofię Czowgan w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Józefa i Halinę Malickich w 4 r. śm. Józefa