7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
17.00 Za śp. Zbigniewa Skierkowskiego w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Zdzisława Jankowskiego w 3 r. śm.