7.00 Za śp. Stefanię Warda
17.00 Dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny
18.00 1) Za śp. Janusza Stanisławskiego /pog./
2) Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./