7.00 Za śp. Salomeę Januszewską
17.00 Za śp. Piotra Tomaszewskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Jolantę Waśniewską
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./