8:00 + R-ców Jażdżyków i Jabłonskich oraz Grażynę Jabłońską w 25 r.śm.
9:30 + R-ców Mariannę i Edwarda Sobczaków i Teresę Sobczak
11:00 + Alfredę i Jana Gębula oraz dziadków Sieradzkich
12:30 Suma za Parafian
18:00 + Elżbietę Kowalską w 4 r.śm.
20:00 + Irenę i Jerzego Sosnowskich