8:00 + Annę i Stanisława Golasa, Barbarę i Józefa Sześniak
8.00 + Krzysztofa Lewandowskiego
9:30 + Józefę Szczutowską w 8 r.śm. Wacławę Sobczak i Wacława Szczutowskiego
11:00 + Andrzeja Kacprzaka w 10 r.śm. i zmarłych z r-ny Kacprzaków i Olewników
12:30 Suma za Parafian
18:00 + Jerzego (30 r.śm.) i Irenę (8 r.śm.)
20:00 + Hieronima Pogodę (7 r.śm.) siostrę Mariannę i r-ców obu stron