8.00 Za śp. Rodziców Sabinę w 14 r. śm. i Andrzeja Nowakowskich, Ewę Nowakowską i zmarłych z rodziny Dziurlik
9.30 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 22/
11.00 Za śp. Janinę i Franciszka Tyburskich
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Borys, Julia i Gustaw
16.00 Za śp. Rodziców Aleksandrę i Ryszarda Kowalkowskich oraz dziadków Mariannę i Wincentego Tyszka
18.00 Za śp. Wiesława Żółtowskiego w 8 r. śm.
20.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 24/