8:00 + Danutę Pejta (8 greg.)
8:00 + Stefanię Warda (4 r. śm.)
9:30 + Józefę Kaźmierczak (27 r. śm.)
11:00 + Helenę i Tadeusza, rodziców Gajos
11:00 + Grażynę Annę Mikołajewską (pog.)
12:30 w int. Parafian
12:30 w int. Daniela i Anny – od uczestników ślubu
16:00 + Mariannę Najmrodzką (1 r. śm.)
18:00 + Zdzisławę i Henryka Danowskich
20:00 + Helenę Słupecką (19 r. śm.), Longina Słupeckiego i Stanisława Szczodrowskiego