7:00
8:00 + Helenę Rochowicz (15 greg.)
9:30 + Wiesława (12 r. śm.) i Alicję Sobeckich, Benedykta Sobeckiego, Jana Kacprzaka
9:30 + Katarzynę i Konstantego Koziatek i ich rodziców, Antoniego Piotrowskiego
11:00 + Danutę Pejta (29 greg.)
12:30 w intencji Parafian
15:00 o Boże błog. i łaski dla Krzysztofa i Bogusławy Linowskich (od uczestników ślubu)
16:00 + Tadeusza, Kazimierza i Kazimierę Dworczyk, Janinę Piekarską
18:00 + Stanisława i Helenę Więckowskich
20:00 + Danutę Chmielewską (pog.)