8:00 + Tomasza, Teresę i Ludwika Tyter
8:00 dziękczynna za przeżyte 70 lat, z prośbą o Boże błog. dla Rajmunda i Kazimierza
9:30 + Cecylię i Karola Sochockich
9:30 + Wacława Szczutowskiego (13 greg.)
11:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiktorii ( z ok. 18 urodzin)
11:00 + Danutę Pejta (2 r. śm.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Tomasza Zajkowskiego (1 r. śm.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (13 greg.)
20:00 + ks. Adama Łacha