W piątek 15 września 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się 21. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii – 172 Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii do 13 września br. Za organizację i przeprowadzenie Memoriału odpowiada ks. Wojciech Paradowski.