Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

W piątek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki owoc wydaje ono w moim życiu – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

W pierwszą środę zapraszamy na Mszę Świętą wotywną o św. Józefie o godz. 7.00. Po niej litania do św. Józefa.

Msza św. z poświęceniem tornistrów na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci 10 września o godzinie 11.00 a dla młodzieży o godzinie 20.00. Spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego 8 września od 17.00 do 19.00. Podczas tych Eucharystii będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas pogłębiania i umacniania wiary.

Przygotowując się do parafialnego odpustu zapraszamy na adorację 24 godzinną w intencji małżeństw i rodzin, za dzieci i młodzieży, seniorów i chorych, o nowe i święte powołania do służby Bożej w kapłaństwie i życiu zakonnym, a także o świętość i prawość życia kapłanów i biskupów. Będziemy prosić także za budowę nowej świątyni która będzie wotum wdzięczności za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.

Dzień eucharystyczny z adoracją nocną rozpocznie się 14 września czyli w dzień naszego opustu Podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie 7.00 a zakończy Eucharystią 15 września o 7.00. W zakrystii można zapisywać się na adorację nocną z 14 na 15 września. Program szczegółowy jest przedstawiony w gablocie i na stronie internetowej. Msza św. odpustową 14 wrześnie o 18.00  odprawi i wygłosi homilię Ks. Radosław Zawadzki dyrektora „Caritas” Diecezji Płockiej. Bardzo prosimy o obecność asysty procesyjnej i dziewczynek sypiących kwiatkami.

W dniu 7 września orgaznizowana jest z naszej parafii rowerowa pielgrzymka do Skępego. Wyjeżdżamy o godz. 10.00 sprzed naszego kościoła. O godz. 17.00 będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej w Borku, a następnie o 18.00 w Nieszporach ku czci Matki Bożej. Powrót autokarem do Płocka. Rowery zostaną dowiezione do naszego kościoła. Proszę Zabrać ze sobą prowiant. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie dla pielgrzymów rowerowych w najbliższy poniedziałek o godz.18.30 w salce na górze.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w niedzielę 11 września po Mszy o 16.00.

16 września w sobotę odbędzie się 41. Pielgrzymka młodzieży do Rostkowa. Szczegóły i zapisy u księdza Tomasza.

Bardzo dziękuję wszystkim parafianom i gościom za ofiary na tacę w kopertach oraz za wpłaty na konto parafialne. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. W tym miejscu pragnę podziękować także osobom, które obecnie bardzo pomagają przy organizowaniu oraz projektowaniu i wykonaniu prac związanych z częścią administracyjną nowego kościoła oraz dachami w nawach bocznych. Zewnętrznie tych prac nie widać, ale one już trwają od kilku miesięcy. Szczególnie dziękuję naszym parafianom za stałą pomoc od kilku już lat p. Stanisławowi Pietrzakowi i p. Zbigniewowi Wierzbickiemu oraz Firmie „Majster Development” wraz z p. Prezesem Piotrem Świecem i współpracownikami w biurze projektowym oraz p. Piotrowi Zgorzelskiemu Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej za organizowanie środków na budowę naszego kościoła. Wyrażam wdzięczność tym Panom, którzy są równocześnie naszymi parafianami.

Dobiega końca kadencja Parafialnej Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej, która przypadła w trudnym czasie pandemii i zmiany proboszczów. Zapraszam więc wszystkich członków rady na Mszę św. 8 września o godz. 18.00