MODLITWA WIERNYCH

K. Wznieśmy naszą wspólną modlitwę do Pana, który będąc bogatym stał się ubogim, aby zanieść Ewangelię zbawienia wszystkim ludziom.

  1. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby był światłem dla narodów i powszechnym sakramentem zbawienia, wędrując ze wszystkimi w kierunku Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupa Piotra, wspomagającego go biskupa Mirosława i biskupa seniora Romana oraz za cały Lud Boży naszej diecezji, aby synod, który rozpoczynamy, pomógł nam rozeznać wolę Bożą i realizować ją z odwagą. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za sprawujących władzę publiczną, aby zawsze szukali dobra wspólnego obywateli, kierując się sprawiedliwością i prawością. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za chorych, samotnych, uciśnionych i cierpiących, aby doświadczyli solidarności braterskiej oraz opieki całej wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za ludzi odrzuconych, żyjących na peryferiach wspólnot świata i Kościoła, za związki nieregularne, za prześladowanych za swoje poglądy i wykluczanych z powodu przyznawania się do wiary, a także za wszystkich ludzi dobrej woli z różnych wspólnot chrześcijańskich, by czas słuchania synodalnego otworzył oczy, uszy i dobre serca na działanie Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas, zgromadzonych w bazylice katedralnej i łączących się z nami za pośrednictwem mediów, aby doświadczenie procesu synodalnego pomogło nam wzrastać w komunii eklezjalnej, wspierało nasze uczestnictwo i dzielenie się wiarą oraz wzbudzało w naszych sercach ducha misyjnego. Ciebie prosimy.

K. Boże, nasza ucieczko i nasza siło, przyjmij pokorną modlitwę Twojego Kościoła, ponieważ Ty sam jesteś źródłem wszelkiej pobożności, i spraw, prosimy, abyśmy przez Twe miłosierdzie otrzymali to, o co Cię z wiarą prosimy, wzywając wstawiennictwa naszych patronów: św. Stanisława Kostki i błogosławionych pasterzy męczenników: Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.