1. Dzisiejsza uroczystość kieruje nas na tajemnicę obecności Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W życie Trójcy Przenajświętszej, która jest jednością i miłością, zostaliśmy włączeni przez chrzest. O tajemnicy Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który czynimy kilkakrotnie w ciągu dnia. Niech rozważanie tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego skutkuje jednością i miłością w naszych rodzinach i wspólnotach. Dziś kończy się czas Komunii wielkanocnej. Na Mszy św. o godz. 12.30 przeżywamy Uroczystość Przyjęcia Pierwszej Komunii św. przez dzieci klas III. Dziękuję ks. Łukaszowi i p. Katarzynie za przygotowanie dzieci do godnego przyjęcia Pana Jezusa do swego serca.
2. Biały tydzień od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, tylko w Boże Ciało o 11.00. Pielgrzymka do Niepokalanowa będzie we wtorek 24 maja. Wyjazd o 7.45 z parkingu przed naszą kaplicą.
3. W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, o 11.00 suma z procesją oraz o 18.00. Pójdziemy tradycyjnie ulicami: Ofiar Katynia, Obrońców Helu, Sucharskiego, Baczyńskiego i Hubalczyków, i powrót do kaplicy przy parku. Bardzo gorąco proszę o udekorowanie ołtarzy przy ul. Ofiar Katynia, Sucharskiego i Hubalczyków oraz trasę procesji. Obyśmy jak najliczniej uczestniczyli w tym wyjątkowym wyznaniu naszej wiary. Zapraszam strażaków, harcerki, dziewczynki do sypania kwiatkami, dzieci komunijne, ministrantów, chór, zespół, scholę, ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkich Parafian. W tym dniu pamiętajmy też o naszych Mamach z okazji Ich święta.
4. W środę o godz. 17.00 będzie próba dla dziewczynek, które chcą sypać kwiatkami podczas procesji. Serdecznie zapraszam.
5. Na stoliku z gazetami znajduje się kolejny numer Wiadomości parafialnych, w których możemy przeczytać o obecności Chrystusa w Eucharystii, która jest centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego, zapoznać się z intencjami Mszy św. i aktualnymi ogłoszeniami.
6. Trwa ogólnopolska i międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów „Pola Nadziei”. Wolontariusze prowadzą zbiórki pieniędzy do puszek po niedzielnych Mszach św. na rzecz płockich hospicjów. Dzisiaj kwestują dla Hospicjum Caritas, a za tydzień na rzecz Płockiego Hospicjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej. Zachęcamy do wsparcia akcji na rzecz ciężko chorych i cierpiących.
7. Dziękuję Rodzicom dzieci klas III, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca za dar ołtarza – ornat wielkanocny. Dziękują także księżom Wikariuszom – z księdzem Łukaszem na czele, s. Ewie oraz Pani Katarzynie za przygotowanie dzieci na tę uroczystość. Bardzo dziękuję Panu Organiście oraz scholi za piękną oprawę muzyczną oraz Panu Andrzejowi i ministrantom za ich posługę przy ołtarzu.
8. W tym tygodniu we wtorek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
9. Trwa miesiąc maj, który w szczególny sposób poświęcony jest czci Matki Bożej. Zapraszamy na nabożeństwa Majowe każdego dnia o godzinie 17.30.
10. Po raz dziewiąty, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej organizuje Płocki Maraton Biblijny. W naszej parafii czytanie Pisma Świętego będzie 27 maja /najbliższy piątek/. Członkowie Akcji Katolickiej, przy głównych drzwiach, prowadzą zapisy chętnych do czytania słowa Bożego.
11. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje Pielgrzymkę Diecezji Płockiej do Włoch z okazji Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzieja” w dniach 18 – 26 października 2016 roku. Szczegóły na plakacie w gablocie.