Poświęcenie naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa to nie tylko akt zawierzenia Polski przed wojną z bolszewikami, ale to program duszpasterski na kolejne dziesięciolecia dla milionów katolików w naszej Ojczyźnie – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że kiedyś w domach znajdowały się obrazy Serca Pana Jezusa i były prowadzone rekolekcje oraz misje o Jego Najświętszym Sercu. „Prowadziły one ludzi do zaufania Bogu i Jego miłości w trudnych czasach, a tego w XX wieku było nam bardzo potrzeba” – zauważył ks. Rytel-Andrianik.

27 lipca 1920 roku, w obliczu bolszewickiego zagrożenia, biskupi polscy dokonali na Jasnej Górze Aktu poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Trzy tygodnie później, 15 sierpnia 1920 roku, rozegrała się zwycięska bitwa na przedpolach Warszawy zwana „Cudem nad Wisłą”.

Z okazji poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Pana Jezusa, papież Benedykt XV napisał do Episkopatu Polski: „Nic stosowniejszego nie mogliście podjąć celem naprawienia zła naszych czasów, jak ulegając zachętom papieskim, Ojczyznę Waszą poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Jego kult święty w narodzie rozszerzać coraz więcej i więcej”.

W 1951 i 1976 roku Akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa został odnowiony z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2011 roku odnowił go ponownie kard. Józef Glemp, a 25 marca b.r. roku przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zawierzając Kościół w Polsce Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

BP KEP