2 stycznia 2024 (wtorek) od godz. 16.00

2 księży, ul. Sucharskiego 9, od pierwszej i ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Żyzna 39, następnie 43

3 stycznia (środa) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 6, klatki I-V.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 3, od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 1 /1-12/, następnie ul. Sucharskiego 6 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 1 /13-24/, następnie ul. Sucharskiego 3 od ostatniej klatki.

4 stycznia (czwartek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 36 I klatka następnie Armii Krajowej 38.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 36 od II klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 36 A, następnie ul. Armii Krajowej 36 od ostatniego numeru.

5 stycznia (piątek) od godz. 16.00

2 księży, ul. Grota Roweckiego 2, od pierwszej i ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Ofiar Katynia, domki od nr 33

8 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Żyzna 45.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 20, następnie ul. Żyzna 21 C od początku

1 ksiądz, ul. Żyzna 21 B, następnie ul. Żyzna 21 C od końca