Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

Serdecznie zapraszam Was na liturgię Środy Popielcowej, którą w tym roku rozpoczniemy o godz. 17.30 procesją pokutną z kościoła św. Dominika na „Górkach” w Płocku do bazyliki katedralnej, gdzie o godz. 18.00 będę przewodniczył Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem. Rozpoczynając w ten sposób naszą wielkopostną wędrówkę ku świętom paschalnym, nawiążemy do tradycji rzymskiej liturgii i przy śpiewie litanii będziemy wzywać orędownictwa świętych, aby owocnie przeżyć ten czas zbawienia.

Uczyńmy w tym roku szczególnym patronem naszego wielkopostnego wędrowania św. Zygmunta, którego jubileusz męczeńskiej śmierci obchodzimy w Diecezji Płockiej. Niech ten święty Król i Męczennik, który nawrócił się z herezji arianizmu i odnalazł prawdę w Kościele Katolickim, pomaga nam odkryć na nowo piękno wspólnoty ludu Bożego i wartość Bożej prawdy w życiu. Mam nadzieję, że podczas naszej procesji pokutnej nie zabraknie rodzin z dziećmi, osób młodych i starszych, osób życia konsekrowanego i duchownych.

Pozdrawiam Was wszystkich, życząc owocnej pielgrzymki ku świętom Wielkiej Nocy!

 

Płock, dnia 30 stycznia 2024 r.

 

Szymon Stułkowski
Biskup Płocki