Święta Zmartwychwstania Pańskiego są to Święta miłości okazywanej człowiekowi przez Miłosiernego Ojca. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne”. Doświadczamy tej miłości Boga od naszego poczęcia, chociaż jeszcze jej sobie nie jesteśmy w stanie uświadomić. A wyraża się ona począwszy od Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek – w której codziennie możemy uczestniczyć – poprzez Mękę i śmierć Jezusa za nas i dla nas w Wielki Piątek, aż do dziś przeżywając radość ze zmartwychwstania Jezusa. Stańmy nad pustym grobem jak Maria Magdalena, Piotr czy Jan i uwierzmy… Spotkajmy Zmartwychwstałego na drodze naszego życia i bądźmy świadkami Jego zmartwychwstania… Bądźmy na co dzień świadkami tej miłości…
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy, by Zmartwychwstały Pan wypełniał Wasze serca przede wszystkim wielką miłością do Boga i drugiego człowieka, niezachwianą wiarą, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy, ufną nadzieją na kres cierpienia i niesprawiedliwości w Jego miłosiernym sercu. Niech dobry Bóg obdarza łaską zdrowia, radości i pokoju. Niechaj te Święta obfitują w miłość i radość z bycia razem w gronie najbliższych…
Z życzeniami łączymy dar gorącej modlitwy.

Duszpasterze