7:00 + Andrzeja Pniewskiego (23 greg.)
7:00 + Andrzeja Matuszaka (pog.)
17:00 + Janinę, Stanisława, Franciszka, Józefa i zmarłych z r-ny Michów, Radkiewiczów, Czerków, Giezów
17:00 + Marka Dudkiewicza, Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz oraz ich r-ców
18:00 + Krystynę Pieńkos
18:00 + Witolda Stępkę (21 greg.)
18:00 + Andrzeja Rączkowskiego w 10 r. śm.