7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
17.00 Za śp. Zygmunta Pytel w 22 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 10
18.00 Za śp. Władysława Ziemickiego