7.00 Za śp. Jerzego Bagińskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Zbigniewa Przybylskiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Roberta Bodęga /pog./