7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
7.00 Za śp. Andrzeja Jałocha /pog./
7.00 Za śp. Jadwigę Marchwianą /pog./
7.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./
18.00 Za śp. Janusza Stanisławskiego /pog./