8.00 Za śp. Ryszarda Kultys w 5 r. śm.
9.30 Za śp. Piotra Tomaszewskiego w r. śm.
11.00 Za śp. Ryszarda Niedzielaka w 14 r. śm.
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Liliana, Marcel i Jakub
16.00 Za śp. Kazimierza Sadowskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 6
20.00 Za śp. Rodziców Kazimierę i Kazimierza Osieckich