7.00 Za śp. Jerzego Żukowskiego /pog./
17.00 Za śp. Ryszarda Bober w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 7
18.00 Za śp. Stanisławę Bodal w 21 r. śm.