7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 23/
17.00 Za śp. Henryka Tkaczyka w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Danutę /4 r. śm./ i Jana /33 r. śm./ Żaglewskich
18.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./