7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 24/
17.00 Za śp. Rodziców Stefana i Genowefę i brata Stefana Eugeniusza Wiśniewskich, Zygfryda Duszyńskiego i szwagra Kazimierza Ziemlowskiego
18.00 Za śp. Mariannę i Józefa Szwech
18.00 Za śp. Elżbietę i Dariusza Czubak