7.00 Za śp. Teresę Filińską /popog./
17.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za zmarłych członków Legionu Maryi
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./