7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
17.00 Za śp. Edwarda Gościckiego i Władysława Krusińskiego
18.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./
18.00 Za śp. Cecylię Żmijewską /popog./
18.00 Za śp. Romana Synowicza i Rodziców Kazimierę i Sylwestra Iwaniak