7.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./
17.00 Za śp. Jana Chylińskiego /1 popog./
18.00 Za śp. Tadeusza Majewskiego
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./ w 3 r. śm.