7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
7.00 Za śp. Zbigniewa Andrzeja Żółtowskiego /1 popog./
17.00 Za śp. Henryka Hejza /popog./
18.00 Za śp. Marcina Pietrzaka w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Jóźwiak /popog./