7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
7.00 Za śp. Andrzeja Kośnik
17.00 Za śp. Tadeusza Bziuk
18.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./
18.00 Za śp. Janinę Matusiak /popog./