7.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
7.00 Za śp. Krzysztofa Ziółkowskiego /1 popog./
17.00 Za śp. Zofię Filant /popog./
18.00 Za śp. Helenę Gorzewską /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./