7.00 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./
17.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Wacława Szczutowskiego w 5 r. śm., Józefę Szczutowską i Wacławę Sobczak
18.00 Za śp. Irenę i Romana Szymańskich