7.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
17.00 Za śp. Piotra Karwowskiego, Hieronimę i Stanisława Sobeckich i Barbarę i Sylwestra Karwowskich
18.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./