7.00 Za śp. Jacka Rydzewskiego w 2 r. śm.
17.00 Za śp. Zdzisława Patyka /im./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./