7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
7.00 Za śp. Henryka Skrzyńskiego /1 popog./
17.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Piotra Kęsy w 31 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./