7.00 Za śp. Wacława Czarneckiego /popog./
17.00 Za śp. Irenę Grzeszczuk /3 r. śm./ i Longina Grzeszczuk
18.00 Za śp. żonę Lucynę Malińską w 9 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./