7.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
7.00 O ustanie epidemii
17.00 Za śp. Dariusza Giszczak, Rodziców Genowefę i Andrzeja Giszczak i Wojciecha Kijek
18.00 Za śp. Krystynę Kutz /popog./
18.00 Za śp. Teresę Pietruszewską /popog./