7.00 Za śp. Stanisława Pełka, syna Jerzego Pełka i Rodziców Ninę i Sergiusza Usolenko
17.00 Za śp. Henryka i Mariannę Kłysiaków oraz Antoniego i Jadwigę Chochołów
18.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 12/
18.00 Za śp. Zofię Ingwer /popog./