7:00 + Halinę Zabłotną (12 greg.)
7:00 + Konrada Ossowskiego (pog.)
12:30 chrzty
17:00 + Helenę Sieradzką (pog.)
18:00 + rodziców Makowieckich i Żuralskich
18:00 + Zbigniewa Łassa (pog.)