7:00 + Halinę Zabłotną (24 greg.)
7:00 + Grażynę Annę Mikołajewską (pog.)
17:00 + Danutę Chmielewską (pog.)
18:00 + Elżbietę (12 r. śm.) i Józefa Kukowskich
18:00 + Jana Chylińskiego (pog.)