7:00 + Grażynę Różalską (pog.)
17:00 + Grzegorza Kowalczyka
17:00 + Joannę Sztreker
18:00 + Michała Biernackiego (pog.)
18:00 + Danutę Pejta (12 greg.)